YAYIN

  • Kabul edilen tüm özetler kongreden sonra e-kitap olarak (ISBN ve editörlü) Türkçe yayınlanacaktır.
  • Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

Tam metin yayını için katılımcılara farklı seçenekler sunulmaktadır.

  1. Hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre ISBN’li tam metinler kitabı,
  2. Uluslararası yayınevi  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 3 hafta içerisinde basılacaktır.

Uluslararası Editörlü kitap bölümü için bildirilerin son gönderilme tarihi 08 Mayıs 2021’dur. TAM METİN GÖNDERMEK ZORUNLU DEĞİLDİR. Tam metin göndermek isteyen katılımcılar belirtilen tarihe kadar icmuss@yandex.com adresine Yazım Kuralları başlığı altındaki uygun şablona göre düzenleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Posterler jpg ya da pdf formatlarında 24 Nisan 2021 tarihine kadar değerlendirilmek üzere icmuss@yandex.com e-posta adresine gönderilecektir. Mailde ad, soyad, e-mail, telefon, unvan, kurum ve bölüm bilgilerini de belirtmeleri gerekmektedir.

Sergilenmeye hak kazanan posterler için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.