SÖZLÜ SUNUM

Sözlü sunumların  (4-5 sunum) birlikte yer aldığı oturumlarda her bir sunum için 15 dakika zaman verilecektir. Sözlü sunumlarınızı ya kişisel dizüstü bilgisayarınızla ya da oturumların gerçekleşeceği salonlarda yer alacak dizüstü/PC’ler ile gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen oturumun yapılacağı salona oturum başlamadan 20 dakika önce gelerek sunumunuzu bilgisayara yükleyiniz veya dizüstü bilgisayarınızı sunum için ayarlayınız ve oturum başkanının zaman sınırlaması konusundaki uyarılarını dikkate alınız. Genellikle her oturum sonunda 2 veya 3 soru soruluk bir soru/cevap kısmı yer alacaktır.

SANAL SUNUM

ICMUSS bilim ve düzenleme kurulu, kongreye doğrudan ve aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte kongre, seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynağa ulaşamayan veya çalışma koşulları gereği kongreye doğrudan katılamayanlara sanal sunum olanağı sağlamaktadır. Sanal sunum yoluyla kongreye katılımın gerçekleşebilmesi için Skype adresini icmuss@yandex.com mail adresine sanal sunum yapacağını belirterek mail atması gerekmektedir. Bu doğrultuda kongre programında kendilerine verilen saatte canlı olarak Skype’den sunumu katılımcı ve konuklara yapacaktır. Sanal sunum katılımcılarının sunumlarını takiben kendilerine yöneltilen sorulara canlı olarak cevap verebilecektir. Kongreye sanal sunumla katılanlar diğer katılımcılara tanınan yayın olanaklarından yararlanabilecek ve kongreye katılım sertifikaları kayıt esnasında belirttikleri adrese gönderilecektir. Sanal sunumlara ilişkin aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız:

  • Sanal sunumlara başvuranların başvuru süreci fiziksel olarak katılımcılar ile aynıdır.
  • Sanal sunum yapacak olanların özet gönderim ve kayıt formunda gerekli alanları doldurmaları gerekmektedir.
  • Sanal sunum sayısı sınırlıdır.
  • Sanal Sunum tesisinden yararlanmak isteyenler, Skype adreslerini kongre başlangıcından 10 gün önce kongreye icmuss@yandex.com adresi üzerinden sekreterliğe göndermelidir.
  • Skype programını http://www.skype.com adresinden indirebilirsiniz ve icmuss kullanıcısını ekleyebilirsiniz.

POSTER SUNUM

Kabul edilen posterler Konferans sürecince sergilenecek ve düzenlenecek poster oturumunda yıldırım konuşma yöntemi ile sunulacaktır.

Posterde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

Posterler, belli bir şablona bağlı kalmaksızın, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Sergilenmeye hak kazanan posterler için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.

DİNLEYİCİ

Kongremize dinleyici olarak katılım ücretsizdir.  Yalnız katılımınızı belgelendirmek (Dinleyici Sertifikası) için “Özet Gönderim ve Kayıt” sisteminden formu doldurarak kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızın onaylanması için Ücret sayfasındaki bilgiler doğrultusunda ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.